1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
Visoka sportska i zdravstvena škola

Visoka sportska i zdravstvena škola


Beograd, Toše Jovanovića 11

Treća međunarodna naučna konferencija “SPORT, REKREACIJA, ZDRAVLJE”, u organizaciji Visoke sportske i zdravstvene škole strukovnih studija, održaće se 10. i 11. maja 2019. godine u Beogradu.

Cilj konferencije biće razmena i unapređenje naučnih i stručnih znanja, iskustava, ideja i širenje dobre prakse među naučnicima i stručnjacima iz kompleksnog i multidisciplinarnog prostora fizičke kulture, menadžmenta u sportu i medicine. Posebna pažnja biće posvećena svim relevantnim činiocima fizičke aktivnosti, počev od savremenih tendencija fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, preko zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti i promocije sporta u funkciji zdravog stila života, prevencije i lečenja različitih zdravstvenih stanja, do značaja i uticaja funkcije menadžmenta u sportskim organizacijama.

Sve pristigle radove recenziraće nezavisni recenzenti. Radovi koji prođu recenziju biće objavljeni u Zborniku radova i predstavljaće značajan materijal za sticanje znanja iz oblasti sporta, rekreacije, zdravlja i menadžmenta u sportu.


Organizacioni odbor konferencije

Akreditacija Konferencije

Konferencija je akreditovana u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije


TEMATSKE CELINE ZA PRIJAVLJIVANJE AUTORSKIH RADOVA

 • Fizičko vežbanje i kvalitet života
 • Vrhunski sport i zdravlje
 • Školski i univerzitetski sport
 • Sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju
 • Vojni i policijski sport
 • Sport posebnih grupa
 • Dijagnostika i prognostika u sportu
 • Sport i turizam
 • Sportski ples
 • Ekstremni sportovi
 • Psihologija sporta
 • Sportska pedagogija
 • Etika u sportu
 • Trenažne tehnologije u sportu
 • Menadžment i marketing u sportu
 • Skauting u sportu
 • Projektovanje, izgradnja i funkcionisanje sportskih objekata
 • Rekreativne aktivnosti u prirodi, škole u prirodi, kampovi za decu i odrasle
 • Rekreativni programi u zatvorenim objektima
 • Projektovanje i izgradnja rekreacionih centara
 • Fitnes
 • Cross fit
 • Funkcionalni trening
 • Senior fitnes – vežbanje za stariju populaciju
 • Socio-psihološki aspekti rekreacije
 • Menadžment u rekreaciji
 • Uloga prirodnih lečilišta, banja i velnes centara u očuvanju i unapređenju zdravlja
 • Fizičko vežbanje kao prevencija i rehabilitacija
 • Rekreacija i turizam
 • Aktivni turizam u funkciji zdravlja
 • Procena faktora rizika za bavljenje rekreativnim i profesionalnim sportskim aktivnostima
 • Kulturološki aspekti sporta, rekreacije i zdravlja
 • Uloga medija u promociji zdravog života
 • Uloga fizičke aktivnosti u prevenciji i lečenju gojaznosti i njenih posledica kod dece
 • Fizikalna terapija
 • Genetika i sport
 • Novine mehanoterapijskih procedura
 • Kineziterapija i fizikalna terapija u rehabilitacionim programima
 • Nove tehnologije u sportskoj medicini
 • Prevencija povreda u sportu i vežbanju
 • Fiziološki monitoring kod sportista
 • Iznenadna srčana smrt u sportu i vežbanju
 • Adaptirana fizička aktivnost i invaliditet
 • Ishrana u sportu i vežbanju
 • Medicinska, etička i pravna pitanja u sportu i vežbanju
 • Doping u sportuEvent Location