Zbornik radova

Preuzmi

Zbornik sažetaka

Preuzmi

ZDRAVLJE, SPORT, REKREACIJA

Četvrta međunarodna naučna konferencija

Četvrta međunarodna naučna konferencija “ZDRAVLJE, SPORT, REKREACIJA”, u organizaciji Visoke sportske i zdravstvene škole strukovnih studija, održaće se online 14. maja 2021. godine.

Cilj konferencije je razmena i unapređenje naučnih i stručnih znanja, iskustava, ideja i širenje dobre prakse među naučnicima i stručnjacima iz kompleksnog i multidisciplinarnog prostora fizičke kulture, menadžmenta u sportu i medicine.

Posebna pažnja biće posvećena svim relevantnim činiocima fizičke aktivnosti, počev od savremenih tendencija fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, preko zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti i promocije sporta u funkciji zdravog stila života, prevencije i lečenja različitih zdravstvenih stanja, do značaja i uticaja funkcije menadžmenta u sportskim organizacijama.

Organizacioni odbor Konferencije

Tematske celine

za prijavljivanje autorskih radova

Uputstvo za autore

Prijava sažetka rada: do 500 reči, bez grafikona i slika, sa IMRAD organizacijom teksta, do 5 ključnih reči i do 5 referenci. Ukoliko je rad na srpskom, potrebno je poslati apstrakt na srpskom i na engleskom, kao i ključne reči.

Posle konferencije biće objavljen Zbornik sažetaka.

Rad u celini može biti objavljen u Zborniku radova sa konferencije ili u časopisu „Sport – nauka i praksa“.

Ukoliko se rad priređuje za Zbornik radova sa konferencije treba koristiti sledeće uputstvo:

  • apstrakt do 250 reči, 3 do 5 ključnih reči
  • maksimalna dužina rada: do 8 strana – A4 formata, margine 2.54 cm, prored single, font Times New Roman, veličina fonta 12, uključujući sve tabele, grafičke ilustracije i popis literature
  • brojeve i nazive slika navesti ispod slika; brojeve i nazive tabela navesti iznad tabela; unesite slike i tabele nakon što su pomenute u tekstu (npr. Slika 1., Tabela 2.) Ukoliko su slike i tabele preuzete, obavezno je navođenje izvora u zagradi, npr. (Bartoluci, 2003, 71).
  • jezik: srpski – latinica, engleski

Stil i organizacija teksta:

(A)IMRAD: Abstract, Introduction, Methods, Results, And Discussion / Apstrakt, Uvod, Metod, Rezultati i Diskusija.

Navođenje literature u tekstu

Literatura se navodi prema APA stadardima (www.apastyle.org).

Broj autora po radu: jedan autor može da prijavi maksimalno 3 rada, od kojih može biti prvi autor na jednom radu.

Važni datumi:

  • Rok za slanje apstrakata: 20. april 2021. godine.
  • Rok za slanje radova: 15. maj 2021. godine.

Kotizacija: 3 000 po radu
Instrukcije za plaćanje (R. Srbija):
Tekući račun: 205-186403-84
Poziv na broj: 14-05-21
Svrha uplate: Kotizacija za Konferenciju 2021.
Primalac: Visoka sportska i zdravstvena škola, Toše Jovanovića 11, Beograd
Iznos: 3000 dinara po radu
Uplatu je potrebno izvršiti najkasnije do 1.5.2021.
Kotizacija obuhvata:
Konferencijski materijal u elektronskoj verziji
Zbornik sažetaka autorskih radova u elektronskom obliku
Zbornik autorskih radova u elektronskom obliku
Pravo na prezentaciju autorskih radova i učešće u diskusiji na sesijama i na radionici

Instrukcije za plaćanje (inostrani učesnici): kliknite ovde

Pošaljite apstrakt

Ispunite formular i prijavite Vaš apstrakt.

Pošalji

Preuzmite apstrakte sa prethodnih konferencija.

Preuzmi
Tematske celine
Uputstvo za autore